Vad ska jag som fastighetsägare göra när jag inte vill ansluta till vatten eftersom det är fullgott vattenförsörjning från borrad brunn till fastigheten?

Om man vill behålla sin enskilda vattenbrunn så måste man visa att man har god dricksvattenkvalitet på vattnet. Detta görs genom att skicka ett vattenprov till ett ackrediterat laboratorium.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.