Vad ska man tänka på när det gäller avfallsutrymmen?

Från den 1 januari 2027 behöver det finnas ett lämpligt utrymme där hushållen kan sortera och lämna sitt avfall. Du som fastighetsägare eller ansvarig för en bostadsrättsförening kan behöva se till att det anläggs ett nytt sådant utrymme, eller anpassa befintligt soprum eller miljörum. För att det ska fungera bra både för de boende och för de som kommer att hämta avfallet, måste lagstiftning, vägledningar och råd för detta följas. Lokala föreskrifter Sundsvalls kommun Förpackningsinsamling, Fastighetsägarna Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige Boverkets byggregler, Boverket

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.