Var anmäler jag nedskräpning på allmän plats?

Om du hittar en allmän plats som är nedskräpad, kontakta stadsbyggnadskontoret, 060-19 13 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.