Var ansluts mina vatten- och avloppsledningar?

Dina ledningar ansluts vid en förbindelsepunkt, som brukar ligga vid tomtgränsen. Vi kommer att skicka ut ett förslag på förbindelspunktens placering som du har möjlighet att tycka till om. Förslaget kommer att skickas ut efter höstens lantmäteriförrättningar och öppet hus (som vi planerar att hålla i november om det rådande läget tillåter det).

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.