Vår fastighet är ej bebyggd. Vad innebär detta?

Ligger er fastighet inom detaljplanelagt område så upprättas en förbindelsepunkt och ni är avgiftsskyldiga för denna. När vi upprättar förbindelsepunkt så proppas ledningarna i ändarna och dessa tas bort när fastigheten bebyggs och ska anslutas till den kommunala anläggningen. Om er obebyggda fastighet ligger utanför detaljplanerat område så är ni inte avgiftsskyldiga förrän fastigheten bebyggs.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.