Vår fastighet har enskilt avlopp, sluten tank för toa och tvåkammarbrunn för gråvatten. Kan vi fortsätta använda oss av nuvarande anläggning, eller om det är tvång att ansluta ?

Utifrån skyddet för människors hälsa och miljö har Sundsvalls kommun funnit att kommunal VA-försörjning är det bästa alternativet för det här området längs Njurundakusten. I och med att fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten så är ni avgiftsskyldiga, det vill säga ni är tvungna att betala anslutningsavgift samt fasta avgifter för brukningstaxan, och ansluta er.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.