Varför är inte Junibodsand och Löran med som ligger nära vatten?

Miljökontoret har gjort bedömningen att Junibosand och Löran har ett mer exponerat läge där vattenomsättningen är hög. Därför är risken för lokal påverkan på miljö och hälsa mindre.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.