Varför kräver ni konsol? Det har inte krävts vid tidigare byten.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och Enligt Svenskt vattens publikation P100 bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel). Det är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisk och läckage vid  mätarbyten eller tillsyn. Därför har MittSverige Vatten & Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.