Varför ska vi sortera förpackningar nära bostaden?

Plockanalyser visar att cirka 30 procent av restavfallet består av förpackningar, som alltså egentligen inte får slängas där. Undersökningar visar att vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det i anslutning till bostaden. Det blir lättare för hushållen att sortera och man slipper både lagra avfall hemma och även transporterna till återvinningsstationen. Det är en förutsättning för att vi ska kunna återvinna mer material. Att kunna använda befintligt utsorterat förpackningsmaterial i stället för att producera nytt är en stor vinst för miljön.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.