Varför skiljer sig kostnaden för anslutning beroende på tomtstorlek?

Bakgrunden till tomtyteavgiften är att med större fastigheter så ökar mängden huvudledning som huvudmannen måste anlägga och därmed kostnaden för utbyggnadsområdet. Större fastigheter får alltså ta en större kostnad för anslutning än om man t.ex. gräver i ett tätbebyggt område med små fastigheter, där det inte behövs lika lång huvudledning per fastighet. Anläggningsavgiften följer Svenskt Vattens, vår branschorganisations, basförslag för VA-taxa och beräknar inte exakt faktiskt kostnad för respektive fastighet, utan det är ett fördelningssätt.  

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.