Varför väljer ni inte att ha en fast avgift baserat på hur stor tunna man har? Förändrad avfallstaxa 2023

  • Vi går miste om miljöstyrningen, det vill säga det kostar kunden detsamma oavsett om du har större eller mindre avfallsmängder.
  • Det handlar om miljöstyrning. Du ska själv kunna påverka dina kostnader genom att sortera ut så mycket återvinningsbart avfall som möjligt. Om du har lite avfall kan du tömma tunnan mer sällan och det ska löna sig att ha små avfallsmängder, oavsett storlek på tunnan.
  • Detta förslag innebär också en mindre förändring mot dagens taxa, då vi bara tar bort viktavgiften men behåller tömningsavgiften.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.