Vem gräver på min tomt?

MittSverige Vatten & Avfall bygger ledningar fram till förbindelsepunkten vid tomtgräns. Du som fastighetsägare ansvarar sen för att gräva från förbindelsepunkten och in på din tomt. Antingen så tar du hjälp av en entreprenör eller för arbetet själv. Fastighetsägare står för alla kostnader för installation inne på fastigheten. Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Vi kommer att erbjud samråd om var förbindelsepunkten ska placeras.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.