Vi är en samfällighetsförening som är ansluten till kommunalt vatten. I det fall vi på nytt ansluter oss till det kommunala vattnet, vad blir kostnaden för en ny anslutning?

Alla medlemmar i en lantmäteriförrättad kommunal vattenförening får en reduktion på 15 000 kr på anslutningsavgiften.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.