Vi har en fastighet nyttjar 4 månader per år. Vi har kommunalt vatten men våra gamla ledningar inom området finns kvar. Kommer detta att påverka den totala installationskostnaden?

Om ni har en egen anslutning till den kommunala vattenledningen så betalar ni ingenting för vattenanslutningen. Om ni är ansluten via en vattenförening får ni en reduktion på vattenanslutningen när ni ansluter vatten och avlopp i en enskild anslutning.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.