Vi som bor på berg, hur ska vi gräva ner avloppet eller läggs ledningar i vattnet?

En lösning är att använda sig av ”Frostfri teknik”. Det innebär att VA-ledningarna är försedda med värmekabel. Man förlägger vatten och avloppsledningarna grunt, i bland annat skrevor i berget. Man kan även fylla över ledningarna med jord eller dylikt.  

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.