Vi som har redan har kommunalt vatten, blir det då enklare o billigare anslutning?

Om ni har en kommunal vattenanslutning så betalar ni endast för spillvattenanslutningen. Detta under förutsättning att ni har en enskild vattenanslutning, det vill säga inte är medlem i en vattenförening. Ni ska fortfarande gräva till anslutningspunkten för att ansluta avloppet, så den interna grävningen blir förmodligen likvärdig som om ni skulle ansluta både vatten och spillvatten.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.