Vilka krav har fastighetsägaren av flerfamiljshus att förhålla sig till?

Kraven gällande förpackningsavfallet är desamma som för rest- och matavfall och annat avfall under kategorin kommunalt avfall som hämtas fastighetsnära och som fastighetsägare är skyldiga att sortera ut. Det finns alltså inte längre någon formell grund för fastighetsägare att avböja borttransport av förpackningsavfall, lika lite som man kan det för mat- och restavfall. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymmen vare sig när det gäller mat- och restavfall eller förpackningsavfall. Utsorteringskravet är tvingande men det är alltså upp till fastighetsinnehavaren hur det ska verkställas.

Fastighetsägarens ansvar:

  • Att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering.
  • Att sorteringen sker enligt nationell lagstiftning och kommunens avfallsföreskrifter.
  • Att informera boende och verksamma inom fastigheten.
  Läs gärna mer i Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen.    

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.