Vilka krav har fastighetsägaren av flerbostadshus att förhålla sig till?

När fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatoriskt år 2027, går det inte längre för fastighetsägare att avstå från att ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Kommunen kan inte ställa krav på att fastighetsägaren ska anordna avfallsutrymmen för förpackningsavfall. Men utsorteringskravet är tvingande och det är därför upp till fastighetsägaren hur det ska verkställas. Fastighetsägarens ansvar:
  • Att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering.
  • Att sorteringen sker enligt nationell lagstiftning och kommunens avfallsföreskrifter.
  • Att informera boende och verksamma inom fastigheten.
Läs gärna mer i handboken för avfallsutrymmen, Avfall Sverige    

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.