Felsorterat matavfall i Sundsvall

Sedan årsskiftet har en av tolv av MittSverige Vatten och Avfalls entreprenörs sopbilar inte kunnat sortera ut matavfall i de bruna tunnorna. Det har lett till att matavfall eldats upp i Korsta och blivit fjärrvärme, istället för biogas som var avsett.

– Det är oerhört tråkigt. Vi hoppas att vi trots denna händelse kan behålla kundernas förtroende för sopsorteringen och de fortsätter att sortera ut sitt matavfall, säger Jonas Strandberg, affärsområdeschef för Avfall och återvinning på MittSverige Vatten & Avfall.

Varför den trasiga bilen fortsatt att användas i sophämtningen är en fråga som kommer att utredas av entreprenören. Det rör sig om ett brott mot det avtal som reglerar insamling av sopor i Sundsvalls kommun.

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.