Formulärtest

Välj att sortera matavfall

Du som väljer att sortera ditt matavfall hjälper till att ta till vara på en viktig resurs som kan bli till biogas. Eftersom du gör ett bra miljöval får du också ett lägre kilopris både på matavfallet och de brännbara hushållsoporna.
    Jag ska sortera ut allt matavfall och endast i de påsar som MittSverige Vatten & Avfall tillhandahåller. Sorteras inget matavfall ut hämtar MittSverige Vatten & Avfall den bruna tunnan och abonnemanget återgår till ordinarie taxa. Detsamma kan ske om sorteringen i den bruna tunnan vid flera tillfällen är så bristfällig att den sänker kvaliteten på det redan insamlade matavfallet. MittSverige Vatten & Avfall meddelar mig om de har registrerat en felsortering hos mig.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.