Från värdering till verklighet

MittSverige Vatten & Avfall är i färd med att införa en uppförandekod som ger vägledning i hur bolaget och dess anställda ska agera sett till etiska, sociala och miljömässiga mål.

Det här är ett viktigt steg i att bygga förtroende hos våra medarbetare, kunder och samarbetspartners säger Maria Sällström, chef för förnyelseavdelningen. Inom affärsområde vatten & avlopp har medarbetarna gått igenom uppförandekoden under sina arbetsplatsträffar.

Vi har tillsammans gått igenom uppförandekoden ett kapitel i taget inom arbetsgruppen och sedan haft en gemensam diskussion kring de case som ingår. Mottagandet har varit positivt och våra medarbetare har tagit till sig det här på ett bra sätt berättar Oskar Jakobsson, driftchef enhet Vatten.

En snackis med vardagsvinster

Uppförandekoden kan också fungera som ett viktigt stöd vid exempelvis nyrekryteringar och upphandlingar, men de största vinsterna finns i vardagen. Vi vill att uppförandekoden ska sitta i ryggmärgen. Den är ett redskap som hjälper oss att navigera kring vad som är rätt och fel, och den gör att vi bemöter varandra och våra kunder på ett sätt som känns bra för alla säger Maria Sällström.

Jag upplever att uppförandekoden har blivit lite av en snackis. Det blir dagligen diskussioner kring olika ämnen. Då är det värdefullt att ha med sig vad vi på MittSverige Vatten & Avfall står för. Vi får en gemensam plattform att utgå ifrån berättar Oskar Jakobsson.

Gemensamma värderingar

Hur den slutgiltiga uppförandekoden ska se ut beslutas av styrelsen under 2021. Det finns fortfarande möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Det faktum att det inte är något som är skrivet i sten upplever jag som något positivt. Jag tror man känner att det här är något som fortfarande är under framtagning. Det skapar delaktighet, det här är något som vi tar fram tillsammans avslutar Oskar Jakobsson.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.