Gemensamt skyltsystem för avfallssortering

Under senhösten börjar vi att införa det nationella skyltsystemet för enklare sortering och återvinning av avfall.

Det är Avfall Sverige som lanserat skyltsystemet som är tänkt att kunna användas vid återvinningscentraler, på återvinningsstationer, vid fastighetsnära insamling, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar. Målet med skyltarna är att öka återvinning och möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Mer om skyltsystemet (Avfall Sverige)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.