Invasiva, främmande växter

Invasiva främmande växter är arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Det hotar den biologiska mångfalden och vi behöver göra det vi kan för att hindra dem från att sprida sig mer.

Lupin är den vanligaste invasiva växten där vi bor men det finns flera andra. Du kan se hur de ser ut på bilderna här nedanför. Om du har invasiva växter du vill bli av med, ska du inte lägga dem på komposten, utan i en noggrant ihopknuten soppåse i soporna. Om du vill lämna invasiva växter på återvinningscentralen, förpacka dem noga och prata med personalen så hjälper de dig.

Invasiva arter (Naturvårdsverket)
Film om invasiva växter (Naturvårdsverket)

Invasiva växter: lupin, jätteloka, parkslide, jättebalsamin, vresros och skunkkalla 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.