Kranmärk din verksamhet

Kranvatten är 300 gånger bättre än flaskvatten samtidigt som det också är 250 gånger billigare.

Genom att kranmärka din verksamhet eller ditt evenemang tar du ställning mot flaskvatten. Du gör en god gärning för vår miljö samtidigt som du inspirerar andra att göra samma sak.
I Sundsvallsregionen har vi tillgång till ett av Europas bästa vatten.

Vattnet vid Grönsta vattentäkt har dessutom klassats som naturligt mineralvatten av Livsmedelsverket. Det är den finaste klassning ett vatten kan ha.

Livsmedelsverkets krav på ett naturligt klassat mineralvatten är både tydliga och hårda. Både att en så stor vattentäkt klassats i sin helhet och att ett så fint vatten används till allmän vattenförsörjning är vi ensamma om i Sverige. Det finns bara 13 vatten med den klassningen i Sverige. För oss i Sundsvallsregionen är kranvatten ett givet alternativ! Eller hur?

Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning som du får använda om du väljer att kranmärka din verksamhet eller ditt evenemang. Det innebär att du väljer bort att använda flaskvatten
Kranmärkt är en hållbarhetsärkning. Inte en certifiering. Du ansvarar själv för att leva upp till vad det innebär att vara kranmärkt.

Kranmärktsymbolen

När din verksamhet eller ditt evenemang har blivit kranmärkt får du rätt att använda kranmärktsymbolen i din kommuniktion. Symbolen visar att du har tagit ställning mot flaskvatten och förhoppningsvis kan du inspirera andra att göra samma sak.

Argumenten för att välja kranvatten framför flaskvatten är flera.

Miljö

Att välja kranvatten är att göra miljön en stor tjänst eftersom kranvattnet alltid är lokalproducerat och distribueras i ledningar vilket är väldigt energisnålt. Dessutom kräver flaskvatten en förpackning, normalt i form av miljöbelastande plast.

Flaskvatten transporteras med båt, bil, flyg eller tåg. Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än 1 000 gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.
Att producera och leverera en liter flaskvatten förbrukar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

Färskt

Du kan alltid vara säker på att kranvattnet är färskt. När det gäller flaskvatten däremot kan det både ha transporterats länge och blivit stående i affären under lång tid innan du konsumerar.

Kranvatten är ett livsmedel

Kranvatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Kvaliteten är hög och uppfyller Livsmedelsverket krav.

Undersökningar visar att flaskvatten kan ha dålig mikrobiologisk kvalitet, det vill säga innehålla för mycket bakterier. Visst kan det hända att även kranvatten tillfälligt innehåller för höga halter av bakterier. Men du blir då informerad om det så att du som konsument inte ska behöva dricka vattnet och problemet åtgärdas.

Det finns även förpackat vatten på marknaden som kan innehålla så höga halter av till exempel fluor och/eller natrium att de överskrider Livsmedelsverkets rekommendationer.

Pris

Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska. Uträkningen bygger på en genomgång av en handfull av de största bryggeriernas pris på flaskvatten. Vi har räknat på ett pris lite billigare än det billigaste flaskvattnet.

Genomsnittspriset för en liter kranvatten i Sverige är cirka 4 öre. Då ingår förutom produktion och distribution till en kran nära dig också skydd av våra vattentäkter där vårt dricksvatten hämtas, rening av avloppsvattnet och hantering av dagvatten.

  1. Börja internt och se över var, när och om ni använder flaskvatten idag. Till exempel matsal, kafeteria, interna möten, externa konferenser och event
  2. Välj ut vilka områden som bör prioriteras för kranmärkningen (t.ex. börja med ett event eller en konferens alternativt en hel arbetsplats), ta sedan område för område och förändra inköpen.
  3. Sätt upp interna mål och policys för hur ni använder vatten – följ upp!

Hur mycket kostar det?

Det kostar inte något att kranmärka din verksamhet eller ditt arrangemang.

Kan jag få hjälp med att kranmärka?

Kontakta oss på MittSverige Vatten & Avfall om du har några frågor eller funderingar. Vi besöker gärna dig och berättar mer på plats hos er.
kommunikation@msva.se 

Vilka är kranmärkta?

kranmarkt.se finns en lista med namn på de verksamheter och evenemang som valt att kranmärka.

I samband med Världsvattendagen den 22 mars 2018 lanserades hållbarhetsmärkningen Kranmärkt* på nationell nivå i Sverige av branschorganisationen Svenskt Vatten. Märkningen syftar till att uppmärksamma verksamheter som är fria från flaskvatten och endast använder kranvatten.

Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare att i Sverige att dricka flaskvatten. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för att du ska kunna dricka en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten. Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

*Kranmärkningen togs först fram av Göteborgs Stad Kretslopp och Vatten och användes för att kranmärka lokala event, som till exempel Kulturkalaset i Göteborg

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.