Ta hand om ditt avlopp

Det finns mycket du kan göra hemma för att hjälpa både oss och naturen. Spola bara ner kiss, bajs och toapapper. Då slipper vi stopp som gör att orenat vatten släpps ut.

Matolja och annat fett som spolas ner gör att det lätt blir stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen och det kan orsaka stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad.

Gör så här med stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Gör så här med flytande matfett

Hämta gärna en fettratt hos oss på MittSverige Vatten och Avfall på Stuvarvägen 17 i Sundsvall, Kretsloppsparken, Johannedals återvinningscentral eller på Svartviks återvinningscentral. Skruva sedan fast tratten på en petflaska och samla upp det avsvalnade matfettet. Släng sedan flaskan i soppåsen där hemma. Att just den petflaskan inte kan återvinnas innebär ett mindre problem för miljön än igenproppade avloppsrör.

Ett annat sätt är att låta fettet stelna i kylen, till exempel i en kopp. Det stelnade fettet är lätt att skrapa ur och slänga i matavfallet.

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Och snor. Och kräks.

Exempel på saker som hör hemma i papperskorgen:

 • kondomer
 • pappershanddukar
 • snus
 • tamponger
 • tandtråd
 • tops
 • trosskydd
 • våtservetter

Spola inte ner snus i avloppet. Det innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts ner i naturen.

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller soppåsen. Avloppsreningsverken har svårt att rena bort läkemedel. Spolar du ner läkemedel följer resterna med det renade vattnet ut i hav, sjöar och vattendrag. Lämna in dina överblivna läkemedel till ett apotek så tas det om hand på rätt sätt.

Exempel på farligt avfall är målarfärg. Färgrester från alla typer av färger, även vattenbaserade, ska lämnas in på en återvinningscentral. All färg innehåller nämligen ämnen som är skadliga för avloppsreningsverket och miljön.

Gör så här:

 • Välj helst miljömärkt färg när du ska måla.
 • Torka ur penslar så mycket som möjligt och skölj dem sedan i en burk med lösningsmedel eller vatten. Torka ur penslarna igen, innan du rengör dem under rinnande vatten. Vätskan som du har använt för att rengöra penslar är farligt avfall och ska tas om hand.
 • Häll aldrig ut färgrester eller lösningsmedel i avloppet.
 • Lämna farligt avfall till återvinningscentralen.

Hushållspapper är den vanligaste ”fulspolningen”. Är toalettpapperet slut löser många problemet genom att ”fultorka” sig med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten. Det visar en undersökning* som YouGuv har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten.

Var tredje svensk vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. Undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte vet att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. Hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, orsakar stora problem i reningsverk, pumpar och toaletten.

Vi hoppas på ett förändrat beteende

Hushållspapper och våtservetter orsakar stopp i ledningar och pumpar, samt översvämningar som leder till utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag. Det blir också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige
Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.

Sveriges vanligaste fultorkningar

 1. Hushållspapper (24%)
 2. Pappersnäsduk (10%)
 3. Servetter (7%)
 4. Våtservetter (6%)
 5. Pappershandduk (3%)
 6. Utrivna tidningssidor (2%)
 7. Underkläder eller annan textil (1%)
 8. Annat (1%)

Toalettvett

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland brännbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland brännbara sopor.

Detta får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

* Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.