Tvätta bilen rätt

Varje år tvättas bilar ungefär 15 miljoner direkt på gatan. Det betyer att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner. Genom några smarta val kan du tvätta bilen rätt och samtidigt ta hänsyn till miljön.

Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall, då renas smutsvattnet på plats innan det går till något av våra avloppsreningsverk.

Undvik att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten

Saknar du tillgång till biltvätt eller gör det själv-hall, och du måste tvätta bilen hemma, tänk på att:

  • Tvätta på gräsmattan eller där det finns grusunderlag. Då kan föroreningarna delvis fångas upp och brytas ned.
  • Använda miljömärkta produkter.
  • Vaxa bilen regelbundet så fastnar inte smutsen så lätt.

Undvik att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, eftersom smutsvattnet då rinner ner i diket eller en dagvattenbrunn och vidare till en sjö eller vattendrag nära dig. Smutsvattnet innehåller olja, tungmetaller, asfalt, och kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för vår miljö.

Föroreningarna regnar väl av när man kör bilen i regn i vilket fall som helst?

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen blir till under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men det sker över väldigt långa sträckor utmed vägarna så det blir mindre förorening per meter.

Större problem för vattendragen blir det när flera i ett bostadskvarter tvättar sina bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en mycket koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen.

Att kanske 80-90 procent av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och tillexempel har fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Kan man tvätta bilen på garageuppfarten om man använder miljömärkta tvättmedel?

Biltvättmedel (om de är miljömärkta) är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de leds via dagvattnet ut till närmaste sjö så kommer de med tiden att brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen långsamt. Dessutom krävs det syre från sjön och den så kallade tensideffekten gör att ytspänningen blir lägre, så länge den finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt. Jämfört med de olje- och asfaltrester och tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre problemet för miljön i vattnet.

Vad säger lagar och regler?

Alla måste göra vad som krävs och är möjligt för att motverka skador på hälsa och miljö. Välj till exempel  de produkter som ger minst skada på naturen och tvätta bilen på så sätt att förorening av mark och vatten undviks. Källa: Miljöbalken SFS 1998:808.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.