Tvätta bilen rätt

Genom några smarta val kan du tvätta bilen rätt och samtidigt ta hänsyn till miljön. Här får du veta hur.

Tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör-det-själv-hall. Då renas smutsvattnet på plats innan det går till något av våra avloppsreningsverk.

Saknar du tillgång till biltvätt eller gör det själv-hall, och du måste tvätta bilen hemma, tänk på att:

  • Tvätta på gräsmattan eller där det finns grusunderlag. Då kan föroreningarna delvis fångas upp och brytas ned.
  • Använda miljömärkta produkter.
  • Vaxa bilen regelbundet så fastnar inte smutsen så lätt.

Undvik att tvätta bilen på gatan eller garageuppfarten, eftersom smutsvattnet då rinner ner i diket eller en dagvattenbrunn och vidare till en sjö eller vattendrag nära dig. Smutsvattnet innehåller olja, tungmetaller, asfalt, och kemikalier från bilvårdsmedel som är skadliga för vår miljö.

Alla måste göra vad som krävs och är möjligt för att motverka skador på hälsa och miljö. Välj till exempel  de produkter som ger minst skada på naturen och tvätta bilen på så sätt att förorening av mark och vatten undviks. Källa: Miljöbalken SFS 1998:808.

Det bästa är om du tvättar bilen i en gör-det-själv-hall eller i en biltvätt, gärna en som är miljömärkt. Smutsvattnet renas på plats innan vattnet går till vårt avloppsreningsverk. Oavsett vilket sätt du använder, rekommenderar vi att du använder miljömärkta tvättprodukter som är märkta med Svanen eller Bra Miljöval. Genom att vaxa bilen så hindrar du en del smuts från att fastna.

När du tvättar din bil, även om du bara spolar av den så spolar du av vatten som nu innehåller olja, tungmetaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Vattnet innehåller också asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa föroreningar är skadliga för människor, djur och växtliv och därför uppmuntrar vi dig att att göra det allra bästa du kan för att hindra att det förorenar våra vatten.

*Fultvätt=att tvätta bilen på gatan och låta smutsvattnet rinna rakt ut i naturen.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.