Har vi fortfarande Sveriges nöjdaste vattenkunder?

1000 Sundsvallsbor får chans att tycka till om bland annat plogning, sophämtning och vattenleveransen i Sundsvall. Det är SKR (Sveriges kommuner och regioner) som genomför sin undersökning Kritik på teknik, där ett hundratal kommuner deltar för att få jämförande siffror.

I ett första utskick får man enkäten per e-post, svarar man inte då kommer en pappersversion av enkäten med vanliga posten efter två veckor. Resultaten beräknar vi att kunna meddela i slutet av maj.

Undersökningen genomförs vart tredje år och förra gången var 99 procent av Sundsvallsborna nöjda med sitt kranvatten, fyra av fem var nöjda med hur det fungerar på återvinningscentralerna och nio av tio var nöjda med sophämtningen.

Vi uppskattar verkligen alla svar som kommer in, på så vis får vi tillförlitliga uppgifter om vad vi behöver förbättra i våra samhällsviktiga leveranser inom avfall och återvinning och vatten och avlopp. Så hör du till dem som får en enkät, hjälp oss bli bättre och skicka in dina svar direkt!

Resultat från 2019 års undersökning

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.