Höjda VA-avgifter 2020 i Nordanstig

Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun har beslutat om en höjning av VA-taxan 2020.

– Årets höjning är sista steget för att VA-verksamheten i Nordanstig ska finansiera sig själv och därmed spegla de verkliga kostnaderna, säger Carina Ohlson, styrelseordförande i Nordanstig Vatten AB.

Kommunfullmäktige beslutade inför 2019 att ta bort förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB. Bidraget har sänkts successivt för att VA-verksamheten ska bära sina egna kostnader från 2021.

– För en normal villa rör det sig om en höjning på 90 kronor i månaden, säger Carina Ohlson.

Även kommande år kommer det att behövas höjningar för att bibehålla en hållbar leverans av vatten- och avloppstjänster till kunderna i Nordanstig, om än inte i den storleksordningen som varit de senaste åren.

Normal villa

Kostnaden för en normal villa (Typhus A) höjs med 1 081 kr per år, från 11 765 kr till 12 846 kr. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus

För ett flerfamiljshus (Typhus B) med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³) blir årskostnaden 134 024 kronor, en skillnad på 11 024 kronor per år.

Allmän bakgrund om VA-taxan

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige är hårt reglerad utifrån lagen om allmänna vattentjänster. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.