I april tömmer vi småelsboxen

Du som bor i villa: Kom ihåg att ställa ut boxen om du vill ha den tömd. Ställ boxen på din soptunna så tömmer vi den vid sophämtningen. Tömningen ingår i din sophämtning och kostar inget extra.

Det här kan du lägga i boxen:

Småelektronik som  mobiltelefoner, sladdar, rakapparater, ljuskällor som glödlampor, LED-lampor och lågenergilampor. Uppladdningsbara batterier och engångsbatterier. Har du elavfall som är för stort att lägga i boxen kan du lämna det på någon av våra återvinningscentraler.

Du har rätt att kostnadsfritt lämna tillbaka elavfall där du köper elektronik. (Det kallas producentansvar.) Läs mer om återvinning av elektronik på Elkretsens hemsida.

Box för småelektronik står på en soptunna

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.