Järnvägssatsning kräver nya grävarbeten

I Tunadal och Maland rustas och byggs ny järnväg. Men innan bygget drar igång pågår ett omfattande arbete under jord då åtskilliga kilometer ledningar måste flyttas.

De metalliska hammarslagen ekar över Tunadal när en ensam grävmaskin knackar sten med sin hydraulhammare för att bana väg för den nya självfallsledningen för spillvatten från Patronvägen.

I det öppna schaktet bredvid Tunadalsvägen ligger den 560 millimeter stora huvudvattenledningen synlig. Intill går den ännu större industrituben som förser både Tunadals sågverk och Ortvikens pappersbruk med vatten. Och ovanpå allt ett knippe elkablar. Dessutom finns fjärrvärmeledningar precis intill.

Läs hela artikeln i tidningen Byggplats

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.