Klart med entreprenör och byggstart för VA längs Njurundakusten

Det blir NCC som kommer att bygga ut den kommunala VA-anläggningen längs Njurundakusten. Upphandlingen av entreprenör blev nyligen klar och byggstart är planerad till augusti 2022.

Det känns jättebra att vi nu har alla delarna på plats i det här stora projektet säger Peter Nylén, projektledare på MittSverige Vatten och Avfall.

Förberedelserna inför utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp längs Njurundakusten har pågått under flera år.

I februari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om utbyggnaden och sedan i höstas pågår arbeten med en så kallad överföringsledning som ska transportera avloppsvattnet från områdena längs kusten vidare till avloppsreningsverket i Essvik.

Det är ett viktigt projekt ur både hälso- och miljösynpunkt med flera tuffa utmaningar.

Vi har jobbat hårt med att lösa såväl markfrågor som att hitta de bästa tekniska lösningarna. Allt för att vi ska kunna erbjuda säkra leveranser av vattentjänster samtidigt som vi bidrar till att skydda de känsliga vattenmiljöerna säger Peter Nylén.

Utbyggnaden omfattar cirka 900 fastigheter och delas in i tre etapper:

Etapp A, byggstart hösten 2022 – Bergafjärden, Marna, Bodviken, Ållerviken och Killingskär.
Etapp B, byggstart 2024 – Björkvik, Björköviken, Björkön och Pråmviken.
Etapp C, byggstart 2025 – Skrängstabodarna, Vikarbodarna och Lerviken-Myrbodarna.

Projektet beräknas pågå fram till och med 2026.

Fakta om utbyggnaden

55 000 meter vatten- och spillvattenledningar
14 avloppspumpstationer
Beräknad kostnad 900 miljoner
Entreprenör: NCC

Bakgrund och genomförande

På MittSverige Vatten och Avfalls hemsida finns mer information om utbyggnaden; bakgrund, beslut, genomförande, kartor över områdena med mera.

Läs mer om VA längs Njurundakusten

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.