Koka allt vatten längs sträckan från Skrängstabodarna 176 – Björkön – Pråmviken

MittSverige Vatten & Avfall och miljökontoret i Sundsvall uppmanar alla våra kunder som bor längs sträckan från Skrängstabodarna 176 – Björkön – Pråmviken att koka allt vatten som används till dryck och matlagning.

På grund av en vattenläcka har vattenledningsnätet blivit trycklöst och orenat vatten kan därmed ha förorenat dricksvattnet. Kokningsuppmaningen är en försiktighetsåtgärd.

Koka tills det bubblar ordentligt

I avvaktan på provresultat uppmanas alla att koka sitt vatten. Provresultat inväntas tidigast torsdag 27/9.
• Om vattnet kokas upp i samband med att maten tillagas behöver vattnet inte kokas i förväg.
• Vattnet kan användas till personlig hygien, disk, klädtvätt, rengöring och spolning av toalett som vanligt.

Åtgärder

Vattenledningsnätet kommer att spolas för att säkerställa vattnets kvalitet. Missfärgat vatten och tryckförändringar kan förekomma i samband med spolningen. Missfärgningarna är inte farliga, men man ska vara försiktig med tvätt av kläder.

Vi återkommer med ett nytt meddelande så snart det finns ny information att lämna ut. Åtgärder har diskuterats i samråd med miljökontoret i Sundsvall.

För ytterligare information kontakta vår felanmälan på telefon 020-120 25 10.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.