Kranmärk din verksamhet!

Under världsvattendagen 22 mars lanseras hållbarhetsmärkningen Kranmärkt på nationell nivå.

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som endast använder sig av kranvatten. Om du väljer att  bara servera kranvatten bidrar du till att minska transporter och avfall. Det är både hälsosamt och hållbart.

Alla kan kranmärka sin verksamhet!

Det är viktigt att ta hand om våra värdefulla vattentillgångar för att framtida generationer ska få tillgång till friskt och rent vatten. Genom att kranmärka din verksamhet eller ditt arrangemang tar du ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att också välja kranvatten. Det innebär att din arbetsplats, möten och externa konferenser är fria från flaskvatten. CSN i Sundsvall är en av flera organisationer runt om i Sverige som har valt att bli kranmärkt.

Så gör du för att kranmärka

Om du vill kranvattenmärka din verksamhet och använda kranmärkningssymbolen, kontakta Svenskt Vatten, kranmarkt@svensktvatten.se.

Läs mer om märkningen på Svenskt Vattens hemsida

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.