Krisberedskapsveckan 2019

6-12 maj är det Krisberedskapsveckan. Tanken med veckan är att vi som är medborgare i Sverige ska påminnas om hur vi behöver förbereda oss för och agera när en kris uppstår.

En kris kan se ut på olika sätt. Stormar och långvariga strömavbrott kan leda till att samhället inte fungerar som vanligt. Förra årets torka och skogsbränder är exempel på händelser som visar hur viktigt det är att det finns en krisberedskap. Då bidrog Nordanstigs kommun med både transportfordon och personal till Ljusdals kommun.

Nu är grundvattennivåerna låga och en avrådan från att elda utfärdades i april på grund av risken för både gräs- och skogsbrand. Nordanstigs kommunchef Fredrik Pahlberg säger så här:

– Vi vet att vattenbrist och risk för brand är kriser vi måste vara förberedda på. Vi har säkrat vattentillförseln för hushållen genom tappställen i Ilsbo, Gnarp och Jättendal. Vi är väl rustade för att hantera en kris i vår kommun, men vi kommer att bli ännu bättre. Kraven på totalförsvaret kommer att bli högre de närmaste åren och det gör att vi också kommer att bli ännu bättre på att hantera kriser. Nordanstig är en glest befolkad kommun och de flesta som bor här har god förmåga att klara sig själva.

Mer om krisberedskap i Nordanstigs kommun

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.