Avfallstaxan

Det pris du betalar för sophanteringen består av tre delar: fast årskostnad, tömningsavgift och viktavgift.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Om du hyr ut en bostad eller annan fastighet, kan det vara att föredra att inkludera kostnaderna för avfall i hyran.

Vi har tidigare erbjudit tjänsten att vidarebefordra fakturor till hyresgäster men det är inte längre möjligt.

Fast årskostnad

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för sin fastighet. I den fasta årskostnaden ingår sophämtningen men också administration och att du kan lämna grovsopor, elavfall och farligt avfall på återvinningscentralerna. Årsavgiften är densamma oavsett om matavfall sorteras ut eller inte.

Tömningsavgift

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning.

Viktavgift

Du betalar för de antal kilo sopor som vi hämtar. Om du väljer att sortera ut ditt matavfall får du rabatt för både matavfallet i den bruna tunnan och restavfallet som finns i den gröna tunnan.

Sedan 1 januari 2020 kan inga nya abonnemang för barn- eller sjukdomstaxa samt dragväg tecknas. Befintliga abonnemang löper ut successivt vart efter villkoren för abonnemangstypen inte längre uppfylls.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.