Avfallstaxan

Det pris du betalar för sophanteringen består av tre delar: fast årskostnad, tömningsavgift och viktavgift.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Om du hyr ut en bostad eller annan fastighet, kan det vara att föredra att inkludera kostnaderna för avfall i hyran.

Vi har tidigare erbjudit tjänsten att vidarebefordra fakturor till hyresgäster men det är inte längre möjligt.

Fast årskostnad

Alla fastighetsägare måste ha ett abonnemang för sin fastighet. I den fasta årskostnaden ingår sophämtningen men också administration och att du kan lämna grovsopor, elavfall och farligt avfall på återvinningscentralerna. Årsavgiften är densamma oavsett om matavfall sorteras i särskilda påsar eller inte.

Tömningsavgift

Den avgift som du betalar varje gång tunnan töms. Ställ bara ut tunnan när den är full. Den bruna tunnan för matavfall kostar inget att få tömd så ställ ut den varje gång det är tömning.

Viktavgift

Du betalar för de antal kilo sopor som vi hämtar. Om du väljer att sortera ut ditt matavfall får du rabatt för både matavfallet i den bruna tunnan och de brännbara hushållssoporna som finns i den gröna tunnan.

För dig med barn under tre år finns det en särskild barntaxa. För att få barntaxa behöver du ange när barnet är fött.

För sjukdomstaxa behövs ett intyg från distriktssköterska.

Med barn- och sjukdomstaxan kan du välja mellan fyra alternativ där alla alternativ har en rabatt på kilopriset – samma kilopris som för sorterat matavfall.

  • En grön tunna och en brun tunna
  • Två gröna tunnor och en brun tunna
  • En grön tunna
  • Två gröna tunnor

 

Beställ barntaxa med självbetjäning (webbformulär)
Beställ barntaxa med blankett (pdf)
Läs mer om barntaxan i Avfallstaxa 2019

Beställ extra tunna eller dragväg på grund av sjukdom (pdf)

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.