Vatten- och avloppstaxan

Vi sätter våra priser efter det vi kallar nyttoprincipen. Du betalar för den nytta du har av vårt arbete, våra anläggningar och för det vatten du använder.

Du betalar samma pris oavsett var i kommunen din fastighet finns. Idag kostar en liter vatten
mindre än 5 öre, inklusive rening och leverans.

Lägenhetsavgift

För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Som exempel betalar man en lägenhetsavgift för en villa och för ett hus med fem lägenheter betalar man fem lägenhetsavgifter.

Grundavgift

Grundavgiften är en fast avgift som baseras på hur stort flöde av vatten du har tillgång till.

Förbrukningsavgift

En rörlig avgift där du betalar för det vatten du använder.

Det är alltid fastighetsägaren som är betalningsansvarig. Om du hyr ut en bostad eller annan fastighet, kan det vara att föredra att inkludera kostnaderna för avfall i hyran.

Vi har tidigare erbjudit tjänsten att vidarebefordra fakturor till hyresgäster men det är inte längre möjligt.

Vi delar in våra tjänster i fyra kategorier: dricksvatten, spillvatten, dagvatten och kylvatten. Du betalar bara för de kategorier du använder. Tänk på att priset du betalar kan ändras om du bygger om.

Du är också välkommen att beställa VA-taxan via vår kundservice, 020-120 25 00 måndag-fredag 08.00-15.00 eller kundservice@msva.se.

Vattenförbrukningen för en så kallad normalvilla (typhus A) kostar per år enligt gällande taxa:

Sundsvall, 7 200 kr per år

Villan är då ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten och har en årsförbrukning på 150 m³.

Timrå, 7 513 kr per år

Villan är då ansluten till vatten och spillvatten och har en årsförbrukning på 150 m³.

Nordanstig, 11 765 kr per år

Villan är då ansluten till vatten och spillvatten och har en årsförbrukning på 150 m³.

Är du inte kund idag, men vill ansluta din fastighet till vårt ledningsnät, kontakta vår kundservice på 020-120 25 00. Eller skicka e-post till kundservice@msva.se så kontaktar vi dig. Kom då ihåg att skriva var vi kan nå dig under dagtid. Skriv också din fastighetsbeteckning.

När vi har kollat att det går att ansluta din fastighet får du veta vad det kostar. Nästa steg blir att fylla i en ansökan om anslutning. Fyll gärna i din ansökan direkt här på vår hemsida. Du kan också beställa blanketten via vår kundservice.

Du kan själv räkna på vad det kostar att ansluta en normal villa och mindre hyresfastigheter med max två lägenheter. Klicka på länken här nedanför.
Vad kostar din anslutning?

Hur många fakturor får jag per år?

Normalt får du sex fakturor per år.

Läs gärna av din mätare med jämna mellanrum och lämna mätarställningen till oss via internet eller kundservice. Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning. Om du läser av din mätare och meddelar oss så får du mer rättvisande fakturor under hela året och undviker eventuella kostnadstoppar som beror på att din vattenförbrukning av någon anledning varit mycket högre jämfört med tidigare år.

Vad betyder lägenhetsavgift?

Lägenhetsavgiften är en del av de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och vårt ledningsnät. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Om du bor i villa betalar du en lägenhetsavgift. Ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.

Varför tar ni betalt för förbrukningen preliminärt?

Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning.

Varför skiljer avgifterna kommuner emellan?

Varje kommun bestämmer hur stora vattenavgifterna ska vara med utgångspunkt från de lagar och regler som styr vatten- och avloppsverksamheten i Sverige.

Några faktorer som påverkar kostnaderna:

  • Antal anslutna kunder per meter ledning.
  • Total ledningslängd.
  • Geografin. En utspridd verksamhet kräver ofta fler vattentäkter och avloppsreningsverk.
  • Topografin.
  • Kuperad terräng kräver mer utrustning, exempelvis tryckstegringsstationer.
  • Hur varje kommun, i sina förvaltningar, historiskt sett har hanterat redovisningen av sina investeringar i vatten- och avloppsverksamheten.

Det är därför avgiften för vatten skiljer sig något åt mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.