Frågor om slam

En slambil väger ungefär 15 ton när den är tom och ungefär 28 ton när den är lastad full.

I genomsnitt gör varje person av med ca 140 liter vatten per dag, så redan efter några dagar blir brunnen fylld med avloppsvatten och får ett tunt slamskikt som flyter på ytan.

Det kan se ut som att det är slam kvar efter att vi spolar tillbaka vattnet och slammet släpper från väggarna. Det kan också bero på din infiltration är mättad och att slam rinner tillbaka från den efter tömning.

Ja du kan beställa all typ av spolning om det även innefattar en hel tömning. Du kommer att få en separat faktura från entreprenören av spolningen och en faktura från oss på MittSverige Vatten och Avfall på hel tömningen.

Om du har ett åretruntboende tömmer vi din brunn minst en gång per år. Vill du ha tömning oftare kontaktar du vår kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Vill du ha tömning mer sällan behöver du kontakta miljökontoret på 060-19 11 90.

Ja, man tömmer alla kamrar genom att tömma slammet från den första kammaren.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.