Frågor om slam

En slambil väger ungefär 15 ton när den är tom och ungefär 28 ton när den är lastad full.

I genomsnitt gör varje person av med ca 140 liter vatten per dag, så redan efter några dagar blir brunnen fylld med avloppsvatten och får ett tunt slamskikt som flyter på ytan.

Det kan se ut som att det är slam kvar efter att vi spolar tillbaka vattnet och slammet släpper från väggarna. Det kan också bero på din infiltration är mättad och att slam rinner tillbaka från den efter tömning.

MittSverige Vatten & Avfall gör inga spolningar av infiltrationer så du behöver kontakta entreprenören om du vill att de ska spola din infiltration i samband med heltömning eller avvattning av brunnen.

Om du har ett åretruntboende tömmer vi din brunn minst en gång per år. Vill du ha tömning oftare kontaktar du vår kundservice. Vill du ha tömning mer sällan behöver du kontakta miljökontoret.

Ja, man tömmer alla kamrar genom att tömma slammet från den första kammaren.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.