Frågor om vatten och avlopp

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Lägenhetsavgiften är en årlig avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. För fastigheter med ett enbostadshus betalas 1 lägenhetsavgift. Har du till exempel en gäststuga eller uthyrningsdel med egen ingång och matlagningsmöjligheter samt tillgång till toalett så räknas den som en lägenhet och du betalar då två (2) lägenhetsavgifter, en (1) för din villa/småhus/fritidshus och en (1) för gäststuga/uthyrningsdel. En bostadslägenhet är avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad och utgör en självständig enhet. En fastighet kan omfatta flera bostadslägenheter som kan ägas eller hyras. En bostadslägenhet har egen ingång från korridor, trapphus eller det fria och skall innehålla utrustning för att kunna laga mat dvs kök, kokvrå, kokskåp eller liknande. Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vårt vatten och ledningsnät.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det tar med sig föroreningar från vägar, industritomter, hustak och fasader, och det kan orsaka översvämningar. Dagvatten leds vanligen bort via dagvattenledningar till närmaste vattendrag eller sjö.

Ansvaret för att leda bort regn- och smältvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket.

Om du äger en tomt med ett hus på, och en asfalterad infart, då är det inte möjligt för marken att ta upp vattnet på de ytor som är bebyggda eller ”hårdgjorda”. För att det vattnet ska ha någonstans att ta vägen, har du ansvar för att leda bort det, så det inte orsakar översvämning eller problem för någon annan. Ofta har du då hängrännor och stuprännor, och kanske en dränering runt huset för att vattnet inte ska lägga sig runt din husgrund, utan hitta någon annanstans att ta vägen.

I Sundsvall, Timrå eller Nordanstigs kommuner är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Belastningen på våra avloppsledningsnät riskerar att bli för hög, vilket i sin tur kan leda till stopp i avloppet.

Om du vill veta var ledningar för ett specifikt område finns kan du höra av dig till oss på gis@msva.se Privata ledningar syns ej på våra kartor. Av säkerhetsskäl finns våra ledningar inte med på ledningskollen.se

Blankett för att ansöka om autogiro finns att ladda ner på sidan blanketter under menyrubriken Kundservice. Har du inte möjlighet att skriva ut blanketten, kontakta oss så skickar vi den till dig. När du har fyllt i blanketten skickar du den i retur till oss.

Vi kan inte läsa av mätarna på distans som man kan göra med elmätare. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning.

Vattenförbrukningen för en så kallad normalvilla (typhus A) kostar per år enligt 2020 års taxa:

Sundsvall, 7 730 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Timrå, 7 992 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Nordanstig, 12 846 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska källsorteras.  Tops, tamponger och bindor och liknande hör heller inte hemma i avloppet. De kan orsaka stopp och översvämning hos dig. Dessutom skadar de reningsverkens avancerade utrustning. Även matfett kan orsaka stopp och översvämningar när det stelnar i avloppen. Varje vecka spolar invånarna i Sundsvallsregionen ner ton med skräp som helt i onödan orsakar problem i avloppsledningar och avloppsreningsverk.

Varje person i ett hushåll förbrukar ungefär 50 kubikmeter varje år. Då räknas all förbrukning: vatten du dricker, duschar och badar, tvättar kläder i, vattnar blommorna och tvättar bilen med.

Kontakta oss så kollar vi om det finns vatten- och avloppsledningar i området där din fastighet finns. När vi har kollat att det går att ansluta din fastighet får du veta vad det kostar.

Vi gräver vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, det vill säga där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger ofta vid fastighetsgränsen. MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Från förbindelsepunkten är det ditt ansvar att gräva in ledningar till din fastighet. Kontakta vår kundservice om du har frågor, telefon 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.