Frågor om vatten och avlopp

Spillvatten är det vatten som avleds via alla spillvattenledningar inne i huset – diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvatten leds till avloppsreningsverket för rening.

Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för att ha tillgång till vatten och ledningsnät. För varje bostad betalas en lägenhetsavgift. Om lägenhetsavgift Även för andra fastighetstyper betalas lägenhetsavgift. För ytor avsedda för bland annat butiker, restauranger, samlingslokaler och mindre verkstäder och dylikt räknas varje påbörjad 140 m² (bruttototalarea) som en lägenhet. Beräkningsgrunderna för lägenhetsavgift utgår från total yta utan undantag.

Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt rinner på marken i vår bebyggda miljö. Det kan sippra ner genom gräsmattor, tas upp av växter och gröna tak eller ta sig ner i ledningar under marken från gatubrunnar.

Ansvaret för att leda bort regn- och smältvatten från vägar och allmänna platser ligger på de enskilda fastighetsägarna och ägaren av den allmänna platsen, till exempel kommunen eller Trafikverket.

Varje fastighetsägare har ett ansvar att hantera det egna dagvattnet. Har du vidtagit någon åtgärd, byggt något eller på något annat sätt ändrat den ursprungliga marken behöver du se till att grannar eller det allmänna inte får olägenheter av dagvattnet. Mer om dagvatten på din tomt

I Sundsvall, Timrå eller Nordanstigs kommuner är det inte tillåtet att installera avfallskvarn. Belastningen på våra avloppsledningsnät riskerar att bli för hög, vilket i sin tur kan leda till stopp i avloppet.

Om du vill veta vart våra ledningar för ett specifikt område finns kan du kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Om du vill veta vart privata ledningar går så får du kontakta kommunen.

Om du väljer att betala med autogiro så kommer du fortfarande att få en specifikation utskickad för Reko Sundsvall AB och ytterligare en för Sundsvall Vatten AB. Med autogiro förs pengar över automatiskt från ditt konto när det är dags att betala en räkning. För att skaffa autogiro ladda ner en blankett för Reko Sundsvall AB och ytterligare en för Sundsvall Vatten AB och skicka till oss. Eller kontakta oss så skickar vi blanketterna till dig som du fyller i och sedan skickar tillbaka till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall.

Autogiroblankett för din avfallsfaktura

Anmälan om autogiro, avfall (pdf)

Autogiroblankett för din vattenfaktura

Anmälan om autogiro, vatten (pdf)

Har du inte fått din vattenmätare utbytt till en fjärravläst mätare behöver du läsa av din mätare regelbundet och lämna en avläsning till oss på Mitt Sverige Vatten och Avfall minst en gång per år. Därför beräknar vi din förbrukning preliminärt utifrån din senaste inlämnade avläsning. Lämna avläsning av vattenmätare 

Vattenförbrukningen för en så kallad normalvilla (typhus A) kostar per år enligt 2023 års taxa:

Sundsvall, 8 756 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.  

Timrå, 9 065 kr per år

Nordanstig, 13 882 kr per år

Villan är då ansluten till nyttigheterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 m³.

Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Kemikalier och annat miljöfarligt avfall ska källsorteras.  Tops, tamponger och bindor och liknande hör heller inte hemma i avloppet. De kan orsaka stopp och översvämning hos dig. Dessutom skadar de reningsverkens avancerade utrustning. Även matfett kan orsaka stopp och översvämningar när det stelnar i avloppen. Varje vecka spolar invånarna i Sundsvallsregionen ner ton med skräp som helt i onödan orsakar problem i avloppsledningar och avloppsreningsverk.

Varje person i ett hushåll förbrukar ungefär 50 kubikmeter varje år. Då räknas all förbrukning: vatten du dricker, duschar och badar, tvättar kläder i, vattnar blommorna och tvättar bilen med.

Vi du veta mer om hur du ansluter dig till kommunalt vatten och avlopp ska du fylla i en intresseanmälan för att få veta vad det kostar och om du kan ansluta din fastighet. Vi svarar dig inom 10 arbetsdagar. Är du exploatör eller har en större verksamhet kontakta kundservice på kundservice@msva.se eller ring 020-120 25 00. Intresseanmälan och mer om hur du ansluter dig

Vi gräver vatten- och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten, det vill säga där dina ledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet. Förbindelsepunkten ligger ofta vid fastighetsgränsen. MittSverige Vatten & Avfall ansvarar för ledningen fram till förbindelsepunkten. Från förbindelsepunkten är det ditt ansvar att gräva in ledningar till din fastighet. Kontakta vår kundservice om du har frågor, telefon 020-120 25 00.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.