Frågor om vattenmätare

Om inte bolaget har bestämt annat ska din vattenförbrukning mätas. Det är ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen. Konsolen stabiliserar rören så bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Har du inte en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Vattenmätare ska enligt lag bytas med ett visst tidsintervall och du kommer att få brev från oss när det är dags att byta din vattenmätare. Om du inte följer kravet på att montera en konsol får du istället en schablontaxa. För permanentboende: 200 kubikmeter per år och lägenhet och för fritidshus: 50 kubikmeter per år

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det trångt om utrymme och svårt att se hur konsolen kan få plats, bör du konsultera en rörmokare för råd om hur du skapar en godkänd mätarplats.

En konsol ska monteras på mätarplatsen under varmvattenberedaren och oftast kan den fästas i varmvattenberedarens stålkonstruktion mot golvet. Finns det inte utrymme för det bör du konsultera en rörmokare för hur du skapar en godkänd mätarplats.

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och göra det möjligt att byta vattenmätare. Om fastigheten blir såld innan mätarbytet är gjort är det viktigt att du informerar köparen om att mätarbyte kommer att göras på fastigheten.

Hör gärna av dig till MittSverige Vatten och Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se så ser vi om det går att skjuta fram ditt mätarbyte.

Vattenmätarbrunn med vattenmätare och installation Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de mätare som finns i en mätarbrunn.

Hör av er till den som finns angiven i aviseringsbrevet eller till oss på MittSverige Vatten och Avfall på 020-120 25 00 eller via kundservice@msva.se  så skjuter vi fram ditt mätarbyte.

Om inte bolaget har bestämt annat ska din vattenförbrukning mätas. Det är ett krav att det finns en mätarkonsol med avstängningsventiler vid mätarplatsen. Konsolen stabiliserar rören så bytet blir säkrare och risken för läckage blir mindre. Har du inte en konsol ber vid dig att kontakta en rörmokare för att få en installerad. Vattenmätare ska enligt lag bytas med ett visst tidsintervall och du kommer att få brev från oss när det är dags att byta din vattenmätare.

Det är helt upp till dig som fastighetsägare att anlita den rörmokare du önskar. Vi ser gärna att installationen är fackmannamässigt utförd. Kolla gärna med ditt försäkringsbolag vad som gäller i händelse av skada.

Nej, fastighetsägaren ansvarar för vattenmätarplatsen. Ansvarsförhållande mellan bolag och fastighetsägare regleras i ABVA (allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp)

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:
  • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (Obs! LK580/581 är ej godkända ventiler och ska bytas oavsett).
  • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
  • Skjutbar kopplingshylsa.
Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats. Är du osäker om din mätarplats är godkänd? Skicka en bild till kundservice@msva.se och märk mailet med "vattenmätare" så återkopplar vi till dig.   Rätt och fel mätare med text  
Ritning för vattenmätarplats, med mått

Klicka på bilden för större version

       

Ja, det regleras i kommunens ABVA (Allmänna bestämmelser kring vatten och avlopp) som beslutas i kommunfullmäktige.

Swedac ställer krav på byte av vattenmätare och Enligt Svenskt vattens publikation P100 bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel). Det är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisk och läckage vid  mätarbyten eller tillsyn. Därför har MittSverige Vatten och Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa. Eventuella åtgärder av mätarplatsen bekostas av dig som fastighetsägare.

Vattenmätare ska bytas ut senast var 10:e år i Sundsvall, Timrå och Nordanstig enligt de föreskrifter som MittSverige Vatten och Avfall ska följa. Swedac är den myndighet om kontrollerar mätutrustning. Besök gärna www.swedac.se för mer information.

Om MittSverige Vatten och Avfall lämnat meddelande om ett mätarbyte och inte får tillträde till mätaren debiterar vi en avgift på 632 kronor. Ombokning måste göras senast fem dagar innan bokad tid.

Vattenmätarbrunn med vattenmätare och installation Det är du som fastighetsägare som ansvarar för ledningar, kopplingar och mätarplats inne i fastigheten. Vad gäller mätarbrunn så ansvarar du för brunnen (brunnslock, ledningar och kopplingar). MittSverige Vatten och Avfall har ansvar för och äger vattenmätaren.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.