Information för flerfamiljshus

Här finns samlad information och material om vatten, avlopp och avfall för dig som representerar en bostadsrättsförening eller är fastighetsägare av ett flerbostadshus. Materialet är skapat för att förbättra informationen till boende om ett hållbart samhälle och det är gratis att använda.

För att de boende ska kunna ta till sig vikten av ett hållbart samhälle kan de behöva få samlad kunskap. Då kan det bli lättare för dem att förstå för varför de ska ta hand om vår miljö.

På webben lärmig.msva har vi samlat kunskap om ett hållbart samhälle

Skapa ett hållbart boende

För att informera kring ett hållbart boende finns en broschyr Boguiden. I den berättar vi på MittSverige Vatten & Avfall tillsammans med Mitthem om vilket ansvar den boende har att undvika kostsamma skador. Den finns översatt på fem olika språk.

Boguiden på svenska

Boguiden på engelska

Boguiden på arabiska

Boguiden på somaliska

Boguiden på tigrinja

Att sortera matavfall är bra, både för miljön och plånboken. Dessutom kostar det inget att få matavfallet som slängs i bruna tunnan hämtad av sopbilen. Så var gärna med och bidra till en ökad sortering av matavfall.

Det här gäller för matavfall från verksamhet

Det finns bara en matavfallspåse som fungerar. Det räcker inte med att påsar påstås vara helt nedbrytbara, de måste vara tillverkade av ett speciellt material för att det ska gå att tillverka biogas av dem. Den rätta påsen är avsedd för matavfall och levereras av MittSverige Vatten och Avfall. Den kan bostadsrättsförening/hyresvärden dela ut eller så kan boende hämta den i din matbutik på anvisad plats.

Använd gärna filmen Matavfall – som så många andra behöver jag luft för att kunna andas, för att informera om hur man bäst hanterar matavfall.

Filmen Matavfall – som så många andra behöver jag luft för att andas (1:1 format)

Filmen Matavfall – som så många andra behöver jag luft för att andas (9:16 format)

Här hittar du förslag på informationsmaterial om källsortering. Skriv ut, beställ på tryckeri eller skriv av lappen.

Det är lätt att bli frustrerad när de boende sorterar fel och det kan då ligga nära till hands att du skriver en arg lapp. Men du ska inte behöva skriva en enda arg lapp till, för det har vi gjort åt dig. Men lapparna är inte arga. De är roliga och humoristiska. Forskning visar att om vi ska få människor att göra rätt måste vi kommunicera med positiva budskap som uppmuntrar det som görs rätt, i stället för att belysa problemet.

Du hittar lapparna här nedan. De finns på flera 5 olika språk, svenska, engelska, arabiska, somaliska och tigrinja.

Icke arga lappar på svenska

Icke arg lapp för matfett (pdf)

Icke arg lapp för restavfall (pdf)

Icke arg lapp för matavfall (pdf)

Icke arg lapp för grovavfall (pdf)

Icke arg lapp för batterier (pdf)

Icke arga lappar på engelska

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Icke arga lappar på arabiska

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Icke arga lappar på somaliska

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Icke arga lappar på tigrinja

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Skapa inlägg på webbplatser, intranät eller i sociala kanaler

Använd gärna våra färdiga texter, bilder för att skapa inlägg på webbsidor, intranät och i sociala medier.

xxxx

xxxx

xxxx

xxxx

Här hittar du information kring vatten- och avloppsfrågor.

Undvik matfett i avloppet

Matolja och annat fett som spolas ner gör att det lätt blir stopp i avloppet. Det beror på att fettet stelnar och bildar fettproppar i avloppsledningen och det kan orsaka stopp och översvämningar. Fett som spolas ner i avloppet har blivit ett allt större problem, till en allt större kostnad.
Använd gärna filmen Miljötratten – hur man använder miljötratten, för att informera om hur du använder en miljö- eller fettratt för att undvika att fett spolas ner i avloppet.

Spola inte ner våtservetter i avloppet

Spola aldrig ner våtservetter i avloppet. Det sätter stopp i pumparna längs avloppsledningarna och medan de måste rengöras så rinner orenat avloppsvatten ut i naturen. Använd gärna någon av filmerna om våtservetter för att informera om hur du undviker att våtservetter sätter stopp i avloppet.

Filmen Våtservetter    – när de spolas ner i toaletten

Filmen Våtservetter – därför ska du inte spola ner våtservetter i toaletten 

Lämna överblivet läkemedel till ett apotek

Läkemedel hör varken hemma i toaletten eller soppåsen. Avloppsreningsverken har svårt att rena bort läkemedel. Spolar du ner läkemedel följer resterna med det renade vattnet ut i hav, sjöar och vattendrag. Lämna in dina överblivna läkemedel till ett apotek så tas det om hand på rätt sätt. Använd gärna filmen Läkemedel i vatten, för att informera om hur du undviker att läkemedel spolas ner i toaletten eller hamnar i avloppet.

Filmen läkemedel i vatten

Här hittar du förslag på lite större skyltar som du kan informera med och som är utformad med hjälp av det nationella skyltsystemet. Skriv ut, beställ på tryckeri eller skriv av lappen. Fritt att använda.

Tidningar

Metallförpackningar

Färgat glas

Ofärgat glas

Hushållssopor

Pappersförpackningar

Plastförpackningar

För att göra källsortering och återvinning enklare av avfall har Avfall Sverige har varit med och tagit fram ett nationellt skyltsystem. Systemet innehåller nya symboler för källsortering som gör informationen tydligare. Det är tänkt att kunna användas vid återvinningscentraler, på återvinningsstationer, vid fastighetsnära insamling, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar.

Här nedan kan du enkelt ladda ner de nya symbolerna gratis och använda dem till informationsmaterial.

Hämta information och symboler på Avfall Sveriges webbplats

I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.