Kundlöften

Vi vill att du ska veta vad du kan förvänta dig av oss som leverantör av kommunala vatten- , avlopps- och avfallstjänster.

Vid risk för olycka, till exempel om det saknas ett brunnslock, om avspärrning vid grävarbete saknas eller liknande, lovar vi att åtgärda problemet inom två timmar. Du kan larma dygnet runt via vår felanmälan, 020-120 25 10.

Vid en akut vattenläcka på ledningsnätet lovar vi att påbörja felsökningen inom två timmar. Vi kan inte lova hur snart du kan förvänta dig vatten tillbaka igen, eftersom det avgörs av vilka åtgärder som krävs. Du kan larma om en läcka dygnet runt via vår felanmälan, 020-120 25 10.

Vi ska leverera dricksvatten som uppfyller de krav som Livsmedelsverket ställer. Varje år tar vi fler än 1 000 vattenprover för att kunna vara säkra på att vårt vatten håller en hög kvalitet. Skulle inte vattenleveransen motsvara dina förväntningar, om vattnet till exempel luktar eller är missfärgat, så lovar vi att påbörja arbetet inom tre arbetsdagar efter att du kontaktat oss.

Vid stopp i det kommunala avloppsledningsnätet, påbörjar vi felsökningen inom åtta timmar. Vi kan inte lova hur snart vi har möjlighet att lösa ärendet, eftersom det avgörs av vilka åtgärder som krävs. Du kan larma om en läcka dygnet runt via vår felanmälan, 020-120 25 10.

Om du behöver hjälp med att sätta på eller stänga av vatten utanför din fastighet, eller markera ut en ledning, lovar vi att det som mest ska dröja tio arbetsdagar innan det är utfört. För närvarande har vi fler förfrågningar än vanligt.

Om vi inte kan hålla vad vi lovar undersöker vi vad som har hänt för att kunna förklara och så fort som möjligt rätta till om något gått fel. Ambitionen är att vi ska ge den service som vi utlovat. Någon motprestation i form av ekonomisk ersättning ges inte.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.