Börja sortera matavfall

Du som väljer att sortera ditt matavfall hjälper till att ta till vara på en viktig resurs som kan bli till biogas. Eftersom du gör ett bra miljöval får du också ett lägre kilopris både på matavfallet och de brännbara hushållsoporna.
    Abonnemangsvillkor: Allt matavfall ska sorteras ut och endast i de påsar som MittSverige Vatten & Avfall tillhandahåller. Sorteras inget matavfall ut hämtar vi den bruna tunnan och ditt abonnemang återgår till ordinarie taxa. Detsamma kan ske om sorteringen i den bruna tunnan vid flera tillfällen är så bristfällig att den sänker kvaliteten på det redan insamlade matavfallet. Vi meddelar dig om vi har registrerat en felsortering hos dig.
  • Captcha är en säkerhetsfunktion som används för vara säker på att du som använder formuläret verkligen är en människa och inte ett automatiskt program.

 

Med stöd av dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra tjänster. Du kan läsa mer om det här.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.