Lägre koldioxidutsläpp med grön betong

MittSverige Vatten & Avfall använder miljövänlig, så kallad grön betong i arbetet med en ny ventilkammare på Norra kajen.

Vi bidrar till minskade koldioxidutsläpp genom att använda grön betong, i vissa moment kan utsläppen minskas med upp till 50 procent, säger Peter Nylén, projektledare.

När vi bygger en ny ventilkammare på Norra kajen är den miljövänligare, gröna betongen ett av byggnadsmaterialen. Det är också första gången som Skanskas gröna betong används i ett byggprojekt i Sundsvallsregionen hittills. Betongen tillverkas på plats i Sundsvall.

Det här är ett bra val som matchar våra ambitioner om att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Även taket blir miljövänligt med beläggning av levande växter, säger Peter Nylén.

På torsdag 3 december gjuts den första delen av byggnadens väggar. I det momentet kan koldioxidutsläppet reduceras med upp emot 50 procent i jämförelse med traditionell betong.

Skillnaden i pengar mellan grön betong och den traditionella varianten är marginell och vi värdesätter insatsen för vår miljö, säger Peter Nylén.

Med slagg blir betongen grön

Betong är ett byggnadsmaterial som ingår de flesta byggprojekt. Samtidigt kommer de näst största koldioxidutsläppen från tillverkningen av cement, som är en stor beståndsdel i traditionell betong.

Tillverkningen av cement står för hela fem procent av världens totala koldioxidutsläpp, därför kändes det bra när Skanska berättade att de kunde erbjuda en mer miljövänlig variant, säger Peter Nylén.

I den gröna betongen ersätter en hög andel slagg delar av cementmängden. På så sätt kan koldioxidutsläppen i vissa moment halveras.

Vår gröna betong uppfyller samma höga krav som vår standardbetong när det gäller beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet, säger Sandra Olovsson, säljare på Skanska Betong i Sundsvall.

Miljövänligt sedumtak med levande växter

Ventilkammaren kommer också att få ett miljövänligt sedumtak. Ett sedumtak är ett tak med levande växter som takbeläggning, vilket ger ökade grönytor i stadsmiljön.

Med ett sedumtak fördröjs och minskar avrinning av regnvatten samt att föroreningar i luften tas om hand och binds av taket. Det skyddar också takets tätskikt mot UV-strålning och dämpar buller.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.