Nöjda kunder under händelserikt 2019

Ett bra år – både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Så summerar MittSverige Vatten & Avfalls vd Anneli Wikner och styrelseordförande Helge Sjödin 2019. Ekonomiskt har det gått enligt plan för Reko, Nordanstig Vatten och Timrå Vatten. Minskad vattenförbrukning och därmed minskade intäkter, gör att Sundsvall Vatten har ett något sämre resultat än planerat.

Verksamhetsmässigt var 2019 ett år när bolaget tog stora steg framåt med digitalisering, bland annat med flera nya e-tjänster för kunder och utveckling av digitala arbetsprocesser. Ett stort projekt är jobbet med att digitalisera anläggningsinformation, den nya styrelsens första stora investeringsbeslut.

– Vi kommer att bygga ”digitala tvillingar” av våra anläggningar för att få bra underlag för drift, underhåll och investeringsplanering, säger Anneli Wikner.

Bland bidragen till att gynna Sundsvalls tillväxt kan den nya utloppsledningen för Tivoliverket nämnas som ett av de mer spektakulära projekten 2019. Ledningen väckte stor nyfikenhet där den låg och flöt i Sundsvallsbukten.

Hållbarhet

Hållbarhet är ingenting som pågår ”vid sidan av” MittSverige Vatten & Avfalls verksamhet, utan det är en del i vardagen för alla medarbetare.

– Vi jobbar socialt, ekonomiskt och miljömässigt med långsiktig hållbarhet. I allt från rörläggare som böjer nya rör av rester, till vårt samarbete med Trafikverket och Luleå tekniska universitet för att forska fram den bästa formen för dagvattenrening i vårt klimat, säger Anneli Wikner.

Ett exempel på social hållbarhet är de instegsjobb som finns på återvinningscentralerna. Ekonomiskt så jobbar man kontinuerligt med god ekonomisk hushållning och systematisk ekonomistyrning. Beteendeförändringar är en annan viktig fråga som varit i fokus för det miljömässiga hållbarhetsarbetet.

– Vi har tagit fram filmer för att öka kunskapen om både avlopps- och avfallshantering. Vi har också jobbat med sajten lärmig.msva.se, där det finns material som lärare kan hämta och bygga sin utbildning kring, säger Helge Sjödin.

Nöjda kunder

En positiv trend 2019 är att kundnöjdheten ökar.

– Det är en färskvara men just nu lyckas vi verkligen uppfylla förväntningarna. Det är något att värna om, säger Anneli Wikner.

Fler utmaningar

Det finns många utmaningar för 2020. Bland annat kommer det en ny förordning om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar. De ska i större utsträckning kunna sorteras vid tomtgränsen.

– Det är en utmaning och vi vet idag inte exakt hur Sundsvalls kommun kommer att hantera det, men vi jobbar med frågan, säger Anneli Wikner.

En prioriterad fråga är tillväxten i Sundsvall – 1 000 nya fastigheter planeras få kommunalt VA vid Njurundakusten.

– Vi vill vara en möjliggörare, inte en bromskloss. Och så fortsätter vi med beteendepåverkan – det ska vara lätt att göra rätt. Sist men inte minst så ska vi fira att Tivoli, vårt avloppsreningsverk mitt i Sundsvall, fyller 50 år. Då blir det kalas, säger Anneli Wikner.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.