Ny avfallstaxa ska öka sopsorteringen

Enklare för villa- och fastighetsägare – och fler som väljer att sopsortera. Det är förhoppningen med Sundsvalls kommuns nya avfallstaxa som börjar gälla från 1 januari 2023.

Som kund kommer du tydligare se konsekvenserna av ditt beteende, säger Ulf Sjölinder, styrelseordförande i Reko Sundsvall AB.

Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat om en ny taxa för avfallstjänster från 1 januari 2023. Den nya avfallstaxan blir volymbaserad med behovstömning. Det innebär att kunden har en rörlig avgift för de gånger de ställer fram den gröna tunnan för tömning, kompletterat med en fast avgift och en kärlavgift. Istället för som idag, med en avgift både per tömning av den gröna tunnan och en avgift för hur mycket avfallet väger.

En rekommendation är att kunden ställer fram den bruna tunnan för tömning varje gång sopbilen passerar för att undvika eventuella sanitära olägenheter och fastfrysningar. Tömningen av den bruna tunnan är kostnadsfri.

Våra förhoppningar med det här systemet är att det ska bli enklare att förstå och mer rättvist. Vi hoppas också att det ska leda till att våra kunder blir bättre på att sopsortera. Ju mer du sorterar desto mer sällan behöver du ställa ut din gröna tunna, och du sparar pengar, säger Ulf Sjölinder.

Exempel kostnader sophämtning, Sundsvall 2023

I Sverige tömmer villaägarna soptunnan i snitt 18 gånger per år, i Sundsvall ligger snittet på 23 gånger. Exemplen bygger på en normal villa med Sundsvalls nya avgifter för avfallstjänster:

  • För en normal villa med 18 tömningar och matavfallssortering blir det en höjning med 38 kr per år, från 2 100 kr till 2 138 kr.
  • För en normal villa med 12 tömningar och matavfallssortering blir det en sänkning med 153 kr per år, från 2 100 kr till 1 947 kr.

Just nu ligger vi över rikssnittet för antal tömningar bland villaägarna. Minskar vi den siffran skulle det göra stor skillnad för miljön säger Jonas Strandberg, affärsområdeschef för Avfall.

I praktiken innebär systemet med behovstömning att sopbilarna kör förbi samtliga villor var fjortonde dag. Då är det upp till kunden att ställa ut den gröna tunnan. Ju färre som ställer ut tunnan, ju mer sällan behöver sopbilen åka och tömma sin last – och kommer därmed längre vid varje körning.

Ägare av flerfamiljshus kan inte välja antal tömningar på samma sätt som villaägarna, där kommer vi istället att föra en dialog för att optimera antalet kärl i fastigheterna. På så sätt kan vi undvika att halvfulla kärl töms i onödan, säger Jonas Strandberg.

Effekten av nuvarande taxa med vikt har planat ut

Nuvarande taxa bygger på både vikt och volym, och innebär att kunden betalar en avgift både per kilo restavfall i gröna tunnan och per tömning. Ett system som när det infördes påverkade sopsorteringen positivt.

När vi började väga avfallet såg vi tydliga effekter. De har nu planat ut sedan kunderna vant sig. Dessutom gjordes många tömningar i onödan, vilket inte är optimalt varken ur ekonomisk eller miljömässig synpunkt, säger Jonas Strandberg.

Mer att läsa om den förändrade avfallstaxan.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.