Ny sjöledning för Tivoliverket

Med varningsbojar, blinkande varningslampor och flytande rör som täcker stora delar av hamninloppet har den nya utloppsledningen för Tivoliverket väckt stor uppmärksamhet under hösten.

Sällan har bygget av en ny vat­tenledning varit så visuellt och Sundsvallsborna har kunnat följa tillkomsten i takt med att de svarta plastsektionerna monterats ihop och vuxit ut över det inre hamnin­loppet.

En stor del av arbetet har skett på Södra kajen intill ungdomsfältet.

– Sjöledningen har svetsats ihop, för­setts med vikter och successivt tryckts ut i fjärden. Sedan har den bogserats till Norra kajen där den sänkts ner till havsbotten och kopplats ihop med ledningen på land, berättar Lars Englund platschef för NCC, som utför entrepre­naden.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.