Ny VA-taxa i Nordanstig

Från 1 januari 2018 höjs taxan för vatten och avlopp i Nordanstig. För en normal villa blir höjningen 420 kronor per år.

Höjningen gäller den så kallade lägenhetsavgiften* och förbrukningsavgiften. Lägenhetsavgiften höjs med 120 kronor per år och förbrukningsavgiften med 2 kronor per kubikmeter (m³).

– Det finns ett fortsatt underhållsbehov på våra anläggningar där kostnaderna överstiger intäkterna. Den viktiga utbyggnaden i Sörfjärden visar däremot på ett gott resultat med fler anslutna än beräknat hittills, säger Carina Ohlson ordförande i Nordanstig Vatten AB.

Trots en höjning nås inte full täckning för kostnader för den allmänna VA-anläggningen. I Nordanstig finansieras underskottet genom ett ägartillskott från kommunen.

Förändring för en normal villa

Kostnaden för en normal villa (typhus A) höjs från 10 330 till 10 750 kronor. Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten och har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Förändring för ett flerfamiljshus

För ett flerfamiljshus (typhus B), anslutet till tjänsterna vatten och spillvatten, med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³) blir årskostnaden 108 500 kronor, en skillnad på 5800 kronor per år.

Läs hela VA-taxan här. Du kan också beställa den via vår kundservice på 020-120 25 00.

*Lägenhetsavgiften är en del i de fasta kostnader som du betalar för nyttan av vårt vatten och ledningsnät. Varje bostad betalar en lägenhetsavgift. Det betyder att om du bor i villa så betalar du en lägenhetsavgift medan ett hyreshus med sju lägenheter betalar sammanlagt sju lägenhetsavgifter.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.