Avgifter för avfall och slam

Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av avgifterna för avfallstjänster 2019.

Orsaker till höjningen är bland annat utökade öppettider samt investeringar i Johannedals återvinningscentral för att möta upp behoven från fler besökare. Det handlar till exempel om att utöka ytor och strukturera om för att skapa ett bättre flöde för besökarna.

Nytt avtal för slamtömning och indexuppräkning av avtalet för sophämtning är andra förklaringar till höjning av avgifterna.

Sophämtning

Normal villa, höjs med 163 kr per år, från 1412 kr till 1 575 kr
Flerfamiljshus, 15 lägenheter, höjs med 1 290 kr, från 9 503 kr till 10 793 kr

Slamtömning, en- och tvåfamiljshus

Slambrunn 0 – 2 m³ höjs med 229 kr per tömning, från 931 kr till 1150 kr
Slambrunn 2,1 – 4 m³ höjs med 461 kr per tömning, från 1199 kr till 1660 kr

Slamtank 0 – 3 m³ höjs med 369 kr per tömning, från 931 kr till 1300 kr
Slamtank > 3 m³ höjs med 251 kr per tömning, från 1999 kr till 2250 kr

Akut slamtömning, en- och tvåfamiljshus

Räkneexempel, tömning vardagar 07.00 – 16.00, höjs från 2769 kr till 4500 kr*
Räkneexempel, tömning fredag kl 16.00 – måndag kl 07.00, höjs från 3636 kr till 4500 kr*

Allmän bakgrund om taxan

Avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader.

* Tidigare var priset för akut slamtömning olika beroende på när på dygnet och veckan tömningen skulle ske. Enligt 2019 års taxa kostar en akut slamtömning 4500 kr, oavsett tid på dygnet eller veckan.

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.