Nya avgifter för avfalltjänster 2021

Kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun har beslutat om en höjning av avfallstaxan för 2021. För en normal villa innebär den nya taxan en höjning på ungefär 230 kronor per år.

Den 21 december beslutade* kommunfullmäktige i Sundsvall att avgifterna för avfallstjänster ska höjas från 1 januari 2021.

Kostnader avfallstjänster 2021

Normal villa

Kostnaden för en normal villa med matavfallssortering höjs med 231 kr per år, från 1 757 kr till 1 988 kr.

Flerfamiljshus

Ett flerfamiljshus med 15 lägenheter får årskostnaden 13 140 kr, en skillnad på 1 350 kr per år.

Tillfälligt ändrad fakturaperiod

För dig som brukar få en faktura för perioden december till januari blir det en tillfällig ändring när den nya taxan införs från årsskiftet. Du kommer istället att få en faktura för december som bygger på den gamla taxan. Därefter får du en faktura för perioden januari till mars utifrån den nya taxan. Sedan blir det som vanligt igen. Normalt får du en faktura varannan månad, det vill säga sex fakturor per år.

Allmän bakgrund om taxorna

Vatten- och avfallsverksamheten i Sverige är hårt reglerad. Enligt lagstiftningen ska kommunerna taxera ut de nödvändiga kostnaderna för underhåll och förnyelse av verksamheten och det ska ske med hänsyn till att varje kommun och varje generation användare ska stå för sina egna kostnader. Verksamheterna får alltså inte gå med vinst.

Avfallstaxa 2021 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.