Nya avgifter för vatten- och avfallstjänster 2024

Kommunfullmäktige i Sundsvall har beslutat om nya avgifter för vatten- och avfallstjänster för 2024.  För vatten och avlopp höjs avgifterna med 28 procent, vilket motsvarar 2 452 kr per år för en villaägare och 23 486 kr för ett flerbostadshus, beräknat på Svenskt Vattens Typhus A* och Typhus B**. För avfall blir avgiftsnivåerna oförändrade 2024.

Vattenförsörjning, avlopps- och avfallshantering är en viktig del när Sundsvallsregionen växer och utvecklas. Alla är samhällsviktiga verksamheter och leverans och säkerhet prioriteras högt i en osäker omvärld. Höjda räntor och ökad belåning är gemensamt för de nya avgifterna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Lånefinansieringen är nödvändig eftersom de årliga VA-avgifterna inte ger utrymme för dessa investeringar. I Sundsvall behövs bland annat förberedelser och anpassningar av VA-försörjning för det nya bostadsområdet Alliero och utbyggnaden längs Njurundakusten där drygt 900 fastigheter kommer att få kommunalt vatten och avlopp.

Avgifter vatten- och avloppstjänster 2024

Normal villa (Typhus A*) höjs med 2 452 kr per år, från 8 757 kr till 11 209 kr.
Flerbostadshus (Typhus B**) höjs med 23 486 kr per år, från 83 804 kr till 107 290 kr.

I Sundsvall kostar en liter vatten cirka 7 öre efter höjningen, inklusive fasta kostnader och avlopp.
En genomsnittlig dusch kostar då 2,69 kr i Nordanstig.

*Typhus A – Villan är då ansluten till tjänsterna vatten, spill- och dagvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).
**Typhus B – Flerbostadshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Avgifter för avfallstjänster 2024

Normal villa, 18 tömningar per år, med matavfallssortering, 2138 kr
Normal villa, 12 tömningar per år, med matavfallssortering, 1947 kr

Flerbostadshus, 15 lägenheter, 23 663 kr.

Bakgrund till beslutet

 

 

 

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.