Nya avgifter för vatten och avlopp i Nordanstig

Från 1 januari 2019 gäller nya avgifter för vatten och avlopp i Nordanstigs kommun.

Kommunfullmäktige i Nordanstig har beslutat att sänka förlusttäckningsbidraget för Nordanstig Vatten AB från max 3,1 miljoner kronor till max 2,1 miljoner kronor. Det innebär att avgifterna för vatten och avlopp måste höjas för att täcka kostnaderna för VA-verksamheten i Nordanstigs kommun.

Avgifterna höjs enligt följande:

Normal villa, Typhus A

Höjning med 1015 kr per år, från 10 750 kr till 11 765 kr.
Typhus A: Villan är då ansluten till tjänsterna vatten och spillvatten samt har en årsförbrukning på 150 kubikmeter (m³).

Flerfamiljshus, Typhus B

Höjning med 14 500 kr per år, från 108 500 kr till 123 000 kr
Typhus B: Flerfamiljshus med 15 lägenheter och en förbrukning på 2000 kubikmeter (m³).

Beslutet om avgifterna vinner laga kraft 2019-01-06.

Vill du veta mer?

Protokoll från kommunfullmäktige 2018.

Har du frågor om din VA-taxa, kontakta vår kundservice, 020-120 25 00

Hej och välkommen till MittSverige Vatten & Avfall.

Välj din kommun för att ta del av information som gäller där du
bor. Du kan alltid ändra ditt val i toppen av sidan.